In november 2016 trad het Parijs Akkoord in werking en vond in Marrakech de jaarlijkse Klimaattop plaats.Wat is er over mndiale CO2-handel afgesproken?
Gaan we na Marrakech de CO2-doelen halen?