Hoe kan luchtvaart aan het Parijs Akkoord voldoen?En-en: Bewust vliegen, alternatieven, innovatie, syntetische kerosine, beprijzing, CO2-compensatie
Luchtvaart kan samen met andere sectoren wél klimaatdoelen halen