Op 23/24 Okt. 2014 besloot de Europese Raad tot een binnenlands CO2-doel voor 2030 van tenminste 40%En steun voor aanscherping CO2-handel
Mijn column over de uitkomst van de EU-top