Laatste vergadering Bangkok voor Klimaattop Polen.

In Bangkok vonden van 2 tot 9 september de laatste ambtelijke vergaderingen plaats voor de Klimaattop in december in Polen. Op die top moet het Rulebook worden vastgesled voor het uitvoeren van het Parijs Akkoord: hoe worden de klimaatplannen gemonitored, wat zijn de regels van de CO2-markt, hoe worden de verpichtingen aangescherpt en hoe gaat de steun aan adaptatie en klimaatfinanciering in zijn werk?

De vergadering is goed verlopen. Er zijn ‘negotiating texts’ gemaakt met opties voor besluitvorming. Natuurlijk zijn er ook nog veel verschillen. Maar de voorzitters hebben het mandaat de onderhandeltekst af te maken medio oktober.

… industrielanden willen de emissies goed laten monitoren; ontwikkelingslanden willen de financiering inzichtelijk krijgen.

CO2-markt in het Parijs Akkoord


pm