advies

Consultancy Presentatie

bedrijfspresentatie

Jos Cozijnsen is zelfstandig juridisch consultant emissiehandel sinds 1998, gevestigd in Utrecht. Hij heeft, werkend voor VROM (93-97), sinds hij delegatielid was in Kyoto aan de wieg gestaan van het ontstaan van emissiehandel. Na 1997 heeft hij via studies en workshops kennis over CO2-handel in Europa overgedragen aan overheden, bedrijven, NGO’s.

Zijn core business is:
– Kennisoverdracht: workshops, columns, media-optredens;
– Juridische advisering; Cozijnsen is een van de weinige juristen die de samenhang tussen de diverse rechtsgebieden van emissiehandel overziet: internationaal-rechtelijk, communautair, privaatrechtelijk en administratiefrechtelijk; advies bij procedures;
– Strategisch advies t.a.v. CO2-emissiehandel: hoe de handel en de markt werkt voor bepaalde sectoren; hoe de verplichte en vrijwillige CO2-markt verdienkansen biedt voor bedrijven, projecten en productketens in binnen- en buitenland.

e info@emissierechten.nlt 0621538678