consultancy

Consultancy Presentatie

klik op plaatje voor vergroting bedrijfspresentatie

Emissierechten.nl
Consultancy voor CO2-waardecreatie en -verzilvering.
e info@emissierechten.nl
t 0621538678

Jos Cozijnsen is zelfstandig juridisch consultant emissiehandel sinds 1998, gevestigd in Utrecht. Hij heeft, werkend voor VROM (93-97), sinds hij delegatielid was in Kyoto aan de wieg gestaan van het ontstaan van emissiehandel. Na 1997 heeft hij via studies en workshops kennis over emissiehandel in Europa overgedragen aan overheden, bedrijven en NGO’s.

Zijn core business is:
– Kennisoverdracht: workshops, columns, media-optredens;
– Juridische advisering; Cozijnsen is een van de weinige juristen die de samenhang tussen de diverse rechtsgebieden van emissiehandel overziet: internationaal-rechtelijk, communautair, privaatrechtelijk en administratiefrechtelijk; advies bij procedures;
– Strategisch advies t.a.v. CO2-emissiehandel: hoe de handel en de markt werkt voor bepaalde sectoren; hoe de verplichte en vrijwillige CO2-markt verdienkansen biedt voor bedrijven, projecten en productketens in binnen- en buitenland en hoe CO2-waarde gecreerd en verzilverd kan worden en tegemoet kan komen aan de business case.