juridisch

Een overzicht van Wet en Regelgeving ten aanzien van CO2-emissiehandel:

Betreft Publicatie Ontwikkeling
Klimaatverdrag Nieuw verdrag 2015
Kyoto ProtocolIncl. Marrakech Akkoord Amendement december 2012
EU Richtlijn Emissiehandel 2003/87/EG cq Richtlijn 2009/29/EG Aanpassing Art 10(4) aanpassen timing marktwerking
EU Registerverordening C(2011) 8067 definitief
EU Veilingverordening VERORDENING (EU) Nr. 1031/2010 Art 10(2) Backloading voorstel
EU verordening internationale kredieten VERORDENING (EU) Nr. 550/2011 Geen ERUs niet Kyoto-Partijen vanaf 2013Geen HFC/N2O CERs na mei 2013
EU Toewijzingregels C(2011) 2772)
EU Monitoring en Rapportageverordening D017530/02
EU verificatie- en accreditatieverordening D017531/02
Wet Milieubeheer Staatsblad 2012/40 Motie vd Werf, TK 2011-2012, 32667, nr.20
Besluit Emissiehandel Staatsblad 2012/227
Regeling Register handel in Emissierechten Stct 2011 nr. 20064
Regeling Aanwijzing veiler
Regeling Kyoto projectactiviteiten Stct 2009 nr. 17195
Regeling Monitoring handel in emissierechten Stct  2012 nr. 11815 
Regeling luchtvaart activiteiten Stct 2010nr. 2547
Beleidsregels emissieautoriteit handhaving handel in emissierechten Stct 2011 nr. 16636
CO2 Sectorsysteem Glastuinbouw; verzoek opt-opt-out Stct 2012, nr.7884Ingetrokken

 

Commissie ziet dit als Staatssteun
Art 16.3 NOx-handel IngetrokkenTK 2012-2013, 33428, nr.2 Commissie ziet dit als staatssteun
Wet op het Financieel Toezicht