publicaties

Overview

 • The role of project-based mechanisms in future carbon market, Jos Cozijnsen en Michael Coren, in Legal Aspects of Carbon Trading, Oxford University Press [OUP], november 2009
 • Europese en Amerikaanse CO2-emissiehandel: op weg naar 1 markt?’, Vereniging voor Milieurecht, Janneke Bazelmans en Jos Cozijnsen [apr 2009]
 • Toets Klimaatcompensatie 2007 voor Milieu Centraal een Klimaatcompensatie.nl, okt 2008
 • DOMESTIC OFFSETS in het Europese Emissiehandelssysteem, verkennende studie voor Energy Valley naar de koppeling van, beleid voor stimulering van Duurzame Energie, met het CO2-Emissiehandelssysteem, vd Gaast, Spijker [JIN] en Cozijnsen, mei, 2007;
 • Harvesting the Low-Carbon Cornucopia: HOW THE EUROPEAN UNION EMISSIONS TRADING SYSTEM (EU-ETS) IS SPURRING INNOVATION AND SCORING RESULTS,, door Annie Petsonk en Jos Cozijnsen (26 jan 2007);
 • “Increasing the Ambition of EU Emissions Trading; An Assessment for Greenpace of the Draft Second Allocation Plans and Verified Emission Reports of Germany, the United Kingdom and the Netherlands, Karoline Rogge, Joachim Schleich, Regina Betz, Jos Cozijnsent, June 2006 ; zie ookDeutsche Zusammenfassung
 • Toekomstig klmaatbeleid met VS en ontwikkelingslanden; opties voor ontwikkeling Kyoto Protocol”, Jos Cozijnsen, april 2006. Verschenen in het Preadvies van de Vereniging voor Milieurecht: ‘Klimaatverandering en rechtsontwikkeling anno 2005; (nov 2006);
 • Mei 2006: “Linking Russia with EU and global greenhouse gas emission trading markets: ‘Three paths for Greening AAUs’, door: Alexander Golub, Annie Petsonk en Jos Cozijnsen , mei 2006. Zie ook de conferentiesite.;
  Publicatie in juni 2008 in “Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change” (Springer)
 • Dossier CO2-Emissiehandel: Cozijnsen, Van Angeren c.s., in de Stromen Dossiers serie, SDU, December 2005;
 • Maatschappelijke vraag naar bodemdiensten in de landbouw, Part on CO2 storage, June 2006
 • “International Klimaatbeleid in Klimaatverandering en rechtsontwikkeling anno 2005″ , Pre-adviesVMR 2006.
 • “Melkveehouderij als emissiehandelaar-Reddingsboei of molensteen?“,Een haalbaarheidsstudie naar de kansen van CO2 emissiehandel voor de melkveehouderij, door Cozijnsen i.s.m. CLM en ABAB;
 • Towards the use of CO2 Capture and Storage under the EU Emissions Trading System”, voor SenterNovem, juli 2005
 • “Long Road to Dutch NOx Scheme, Environmental Finance, (Apr 2005)
 • “EU Emissions Market: a momentum for Carbon Coverage and Storage?”, Environmental Finance, December 2004
 • Kyoto Protocol en de budget-benadering in ‘A Guide to Emissions Trading, Business Implications and Risk Management’, Risk Books, Edited by Kasper Walet and Cyriel de Jong (juni 2004)
 • ‘Between ‘Curbing the Trends’ and ‘Business-as-Usual’: NGOs in International Climate Change Policies’, Hoofdstuk 12 in het in juni 2003 bij Edgar Elgar veschenen boek ‘ Issues In International Climate Policy; Theory and Policy’. Issues In International Climate Policy; Theory and Policy’. (ed: Ierland, Gupa en Kok)
 • In de augustus 2002 emissiehandel-special van het tijdschrift Milieu & Recht staat een bijdrage van Cozijnsen over “Internationale handel in emissierechten: handhavingsinstrument t.b.v. het Kyoto Protocol en de Europese en nationale uitwerking”.
 • “Marktconforme instrumenten voor de reductie van overige broeikasgasemissies”,  in opdracht van Novem/ministerie VROM (juni 2001);
 • Het artikel Emissions Trading: CO2 is not the only gas (Environmental Finance, dec.2001/jan.2002) bespreek ik de kansen die men laat liggen als niet CO2-gassen (methaan, N2O ed.) niet bij een systeem van emissiehandel worden betrokken. De kosteneffectiviteit en het potentieel van niet CO2-gassen-reductie stimuleert beter rapporteren door bedrijven en beter inzicht bij de overheid in de emissies  door deze gassen wel aan de emissiemarkt te koppelen.
 • Voor het Derde Symposium over Niet CO2-broeikasgassen in Maastricht was Cozijnsen, naast Hilhorst auteur van een poster en paper over onzekerheden bij de meting van niet-CO2 emissies en de mogelijkheden van emissiehandel in de landbouw;
 • In ‘The Development of Post-Kyoto Emissions Trading Schemes in Europe’ wordt een analyse van nationale emissiehandel in Europa in het kader van het Kyoto Protocol gegeven. Dit is opgenomen in het compendium van UNCTAD van juni 2001  “Greenhouse Gas Market Perspectives: Trade and Investment Implications of the Climate Change Regime”  (UNCTAD/DITC/TED/Misc.9).
  Presentatie over deze analyse in Denver (UNCTAD Greenhouse Trading Forum, 2000) en Lyon(Klimaatvergadering).
  Een artikel hierover verscheen eerder vonder de titel ‘Market mechanisms to tackle climate change: Europe is getting ready for the use of post-Kyoto emission trading’ verscheen nov. 200o in:International Environment Law Committee Newsletter, American Bar Association.
 • In het artikel “Energie, sleutel voor de aanpak van het klimaatprobleem” beschrijft Cozijnsen o.a. de rol van verhandelbare emissierechten als marktinstrument voor klimaat in de liberaliserende Europese energiemarkt. De noodzaak wordt beschreven van het bij energie-import rekening houden met de CO2-effecten. Het is gepubliceerd in Change aug./sept. 2000 en op hoofdpunten in Energiewereld.nl en Stromen van 19 januari 2001.
 • Voor de workshops van de Europese Commissies over Joint Implementation en Clean Development Mechanism (maart 2001) en het Regional Environment Center (REC, april 2001) schreef Cozijnsen ‘Capacity for JI in the context of the European Climate Change Programme’ (ECCP) .  Zie workshop paper 16 op de site van de Commissie en de slides van de presentatie. De publicatie gaat in op vormen van risico management voor bedrijven bij JI-projecten en op aanknopingspunten voor capacity building. Op basis hiervan werkt hij mee aan de voorbereiding van een OESO/IEA workshop (mei 2002) over JI: ‘priorities and the role of host governments’. Een voorstel hiervoor is in oktober 2001 met de OESO-landen besproken.
 • In “Internationale ontwikkelingen in de handel in emissierechten door het bedrijven  wordt een overzicht gegeven van de voorbereidingen en initiatieven van met name het (internationale) bedrijfsleven bij het opzetten van systemen van verhandelbare emissierechten. Dit is een bijdrage aan het symposium van de Vereniging van Milieukundigen (VVM) “Milieu te Koop”, Marktconforme Instrumenten voor het Milieubeleid, 22 oktober 1999, Jaarbeurs Utrecht, gepubliceerd in een bundeldoor de VVM.
 • Derden en Nieuwe Instrumenten”, over de positie van derden-belanghebbenden bij nieuwe en toekomstige ontwikkelingen t.a.v. de regulering van inrichtingen, w.o. amvb’s, emissiehandel etc. Het is gepubliceerd in juni 2000 door VROM (publ.nr 17963/190). Het verslag van de bijeenkomst van de Vereniging voor Milieurecht over deze studie is uitgegeven via Boom distributiecentrum. De studie is verwerkt in de notitie van Pronk over herziening van het kader van de Wet milieubeheer i.v.m. nieuwe instrumenten ‘Met recht verantwoordelijk’ (VROM/17968/190, maart 2001).
 • The value of carbon credits in The Netherlands‘ (Oct. 1999);
 • Cozijnsen, Jos and Addink, Henk. ‘The Kyoto Protocol under the Climate Convention: commitments and compliance‘ in Change 43, Aug. 9
 • Cozijnsen, Jos and Addink, Henk. ‘The Kyoto Protocol under the Climate Convention: commitments and compliance (Dutch) in Milieu & Recht, May 98;