Studieochtend 29 mrt

screenshot_3898

Studiemiddag CO2-handel 23 maart 2017

Op 29 maart 2018 organiseren we weer een Studieochtend CO2-handel in Utrecht. U kunt u daarvoor reeds opgeven. U kunt ons ook vragen om een seminar in uw bedrijf te organiseren, gericht op vragen binnen uw bedrijf.

Informatie CO2-handel Studiemiddag: drs. Marlous de Beer: info@emissierechten.nl.
Locatie:
Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht
Organisatie: Emissierechten.nl (KvK 30148892)

Docent: mr. Jos Cozijnsen
Doelgroep:  Advocaten, bedrijfsjuristen, milieuadviseurs, accountants, financiële adviseurs, ondernemers, consultants, NGOs.
Kosten: € 450, incl. cursusmateriaal. Leden van VVM en TGTHR krijgen korting.

Achtergrond
Na de proeffase van januari 2005 tot 2007 is vanaf 2008 binnen de Europese Unie de handel in CO2-emissierechten van kracht. Het omvat zo’n 50% van de CO2-emissies. Aan CO2-verplichtingen en -handel doen 12.000 bedrijven mee; waarvan zo’n 400 Nederlandse, van stroomproducent en raffinaderij tot papierbedrijf en van bierbrouwer tot grote glastuinder.
Vanaf 2013 is er een groot aantal wijzigingen op de Emissiehandelsrichtlijn doorgevoerd: meer bedrijven, meer sectoren, meer broeikasgassen. Energiebedrijven moeten emissierechten op de markt en op de veilingen kopen. De industrie krijgt nog wel gratis emissierechten, afhankelijk van de Europese CO2-benchmarks. Daarbij geldt: hoe minder efficiënt wordt geproduceerd, hoe minder emissierechten gratis.
Met het Emissiehandelssysteem haalt de EU een deel van haar klimaatdoelstelling -20% in 2020 t.o.v. peiljaar 1990 en -40% in 2030.

Ingrepen in verband met de crisis en lage CO2-prijs
Door de economische crisis is het CO2-doel voor 2020 al gehaald. De bedrijven houden zich aan hun CO2-plafonds,  maar er wordt minder van de CO2-markt gebruik gemaakt en de CO2-prijs daalde sterk, van €25 in 2008 tot €5. Om het emissiehandelssysteem voor te bereiden voor scherpere toekomstige CO2-verplichtingen, weer een stimulerende prikkel uit te doen gaan en een hogere CO2-prijs te krijgen is besloten van 2014 tot 2020 900 miljoen minder emissierechten te veilen – z.g.n. Backloading –. Deze rechten worden daarna gecancelled. De CO2-prijs is daardoor weer gestegen naar €8. De situatie op de beurzen en de daling van de kolen- en olieprijzen, maken dat CO2-prijs vooralsnog niet verder stijgt; verwachting is dat dat wel gaat gebeuren, door de ingrepen. Vanaf 2021 is er een Market Stability Reserve ingesteld zodat er bij nieuwe economische crisis geen nieuw overschot aan emissierechten ontstaat en de CO2-prijs stabieler blijft. Rutte III wil een minimumprijs invoeren voor de energiesector bovenop de EU-prijs. Ook zijn er plannen om een minimum EU-veilingprijs te gaan hanteren; voor de energiesector heeft dat met name effect.

Nieuwe ontwikkelingen
Eind 2015 is op de Klimaattop in Parijs een nieuw Klimaatakkoord gesloten: daar is afgesproken de 2 graden doelstelling te handhaven en wellicht aan te scherpen tot 1,5 graden maximale gemiddelde temperatuurstijging op aarde; binnen een jaar is het akkoord in werking getreden. De bijdrage van EU is een CO2-doel voor 2030 van 40%; voor emissiehandel betekent dat 43% minder. De EU heeft daarom wijzigingen aangenomen die nodig zijn na 2020 en het mogelijk te maken het Parijs Akkoord te halen.
Ook mondiaal wordt er steeds meer gebruik gemaakt van emissiehandel. Omdat de mondiale emissie-reducties rond 2050 groter moeten zijn dan de emissies (dus negatieve emissie) is er een grote rol voor de mondiale CO2-markt weggelegd: die kan vroegtijdige emissiereducties stimuleren en vastleggen.
Ook wordt er verder aan gewerkt om voor het voorkomen van emissies door Ontbossing ook de CO2-markt te gebruiken (zgn ‘REDD’-credits) en de mondiale luchtvaart er onder te laten vallen; ICAO heeft daar in oktober 2016 een besluit over genomen. Vanaf 2021 wordt er van de CO2-markt gebruik gemaakt
Binnen Nederland wordt gewerkt aan het verlenen van emissiecredits voor Binnenlandse projecten (Domestic Offsets). Stakeholders en het Rijk hebben daarvoor 11 mei 2017 de Green Deal Pilot Nationale Koolstofmarkt gesloten. Ook in andere EU Lidstaten zijn er dergelijke initiatieven.

Inhoud Seminar
Deze regelmatieg gehouden, actuele cursus, wordt voor de elfde keer georganiseerd door Adviesbureau Emissierechten.nl. Het beoogt de belangrijkste juridische en praktische aspecten aan de orde te stellen die de contouren van de emissiehandel bepalen. De emissiemarkt omvat een groot aantal rechtsgebieden: internationaal recht, Europees recht, privaatrecht, verbintenissenrecht en administratief recht.
Bovendien krijgt u de ervaringen met emissiehandel als markt te zien en krijgt u praktische voorbeelden. Het is kortom voor de één een perfecte eerste kennismaking, en voor de ander de noodzakelijke update over regelgeving en kansen.


Programma

09:15 uur                  Ontvangst
09:30 uur                  Basis van CO2 Emissiehandel: Kyoto Protocol (1997), Parijs Akkoord (2015), ICAO (2016)
10:00 uur                  EU Richtlijnen Emissiehandel en aankomende veranderingen na 2020
10:45 uur                   Inbedding emissiehandel en overdracht van emissierechten in Nederlandse regelgeving
11:15 uur                   Analyse van de CO2 markt: volumes en CO2-prijsontwikkeling
11.45 uur                   CO2-credit mogelijkheden via projecten: Kyoto Protocol, Parijs Akkoord
12.30 uur                   Vrijwillllige CO2-markt compensatie en Green Deal Pilot Nationale Koolstofmarkt
13.00 uur                   CO2 Footprint voor uw bedrijf, credits in supply chain (insets), en daarbuiten (offsets)
13:30 uur                   Einde


Aanmelding: U kunt het Aanmeldingsformulier sturen naar:
Emissierechten.nl, t.a.v. Marlous de Beer: info@emissierechten.nl of naar: Waterstraat 15, 3511 BW  Utrecht.

Annulering: Bij annuleren tot 2 weken voor aanvang van de studiemiddag wordt van de prijs 50% in rekening gebracht. Nadien is het volledige factuurbedrag verschuldigd. U mag altijd een vervanger laten deelnemen.

Save

Save

Save

Save

Save

Save